artikel

1:a MAJ !

Gamnis.Christer, Leif Stenlund och Ulf C Timber är utsedda av styrelsen att vara generaler för arrangemanget 1: Majfirandet. Vi kommer i första hand att se till att allt flyter. Vi behöver redan nu, senast på måndag rekrytera medhjälpare, 5 st, till festdagens morgon, att hjälpa till med, att flytta utrustning från lokalen, fixa i ordning  tunet på Gammelgården, med bänkar och bord. Vid demonstrationens uppsamling , vakter som organiserar tågets riktning och att breden  på leden är 4 st  . Service med glada tillrop och vara behjälpliga i största allmänhet.

Önskvärt är att vi på månagsmötet den 16-4 har fått besked om vilka som vill hjälpa till!

Samtliga medlemmar tar en bunt  afficher med sig och sätter upp, så fort affichen är klar.

Kopiera länk