artikel

8 av 10 svenskar är Vänsterpartister

Insändare av Karin Kers, ordförande
 i Vänsterpartiet Rättvik.
Tidigare publicerad i Dala-Demokraten 22/11-2013

Åtta av tio svenskar är Vänsterpartister!

Va? Tänker du kanske nu, kan det stämma? Har jag missat senaste SIFO-undersökningen?

Nej, tyvärr, det är nämligen så att åtta av tio svenskar håller med Vänsterpartiet i deras politik, men ytterst få svenskar känner till vad Vänsterpartiet står för. Därav det stora glappet mellan antalet människor som egentligen tycker som Vänsterpartiet och de som röstar på Vänsterpartiet (för att de känner till vad Vänsterpartiet står för).

Åtta av tio svenskar vill ha ett stopp för vinster i välfärden, Vänsterpartiet är det enda partiet i Sverige idag som vill ha ett stopp för vinster i välfärden.
Vänsterpartiet är inte emot valfrihet eller alternativ, men våra hårt intjänade skattepengar skall gå till vår välfärd (skola, vård och omsorg) och inget annat.
Idag försvinner 8,7 miljarder (observera den enorma summan) av våra skattepengar till vinst i riskkapitalbolagens fickor.
Det är inte ett ansvarsfullt sätt att hantera våra skattepengar.

Det är inte heller ett ansvarsfullt sätt att bedriva vår välfärd som därmed dräneras på resurser, tvingas skära ner på antalet personal och därmed på kvalitet och arbetsförhållanden.
För att inte tala om de resurser som går åt till den ökade byråkrati, kontroll och administration som lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär.
Viktigast för människor är att få hjälp med det de behöver, inte att kunna välja vem som skall utföra det (LOV innebär i praktiken att färre får hjälp och att de som får hjälp får mindre hjälp pga att resurser går till administration och kontroll).

Vänsterpartiet växer i opinionsundersökningarna!
Vi har det bästa snittet på tio år, kanske har det att göra med att Jonas Sjöstedt blir allt mer välkänd, kanske börjar människor höra talas om de lyckade satsningar som Vänsterpartiet lyckats driva igenom i de 30 procent av kommunerna och de 47 procent av landstingen där vi är med och styr.
Att de kommuner där Vänsterpartiet är med och styr inte bara förbättrar kvalitet och arbetsförhållanden inom välfärden, utan även har en välskött ekonomi.

Att den kommun där Vänsterpartiet har majoritet (54 procent), Fagersta, så har man haft den absolut bästa kommunekonomin i hela landet de senaste tio åren – samtidigt som bemanningen, arbetsvillkoren och lönerna i välfärden har förbättrats.
Detta trots att Vänsterpartiet när man tog över i Fagersta 1998 även tog över ett underskott på 100 miljoner och en pensionsskuld på 250 miljoner.
Underskottet har vänt till plus, man har sparat ihop till 100 av de 250 miljonerna i pensionsskulden, har inga långfristiga lån och god likviditet, man behöver inte låna för att investera.

Det finns fler exempel, över hela landet är Vänsterpartiet med och påverkar positivt där vi är med och styr. Samma förbättringar som sker i Fagersta sker även i Umeå, Degerfors, Gävle, Malmö och Göteborg, för att nämna några kommuner.
Vänsterpartiet är ett parti att lita på, vi arbetar för att skapa ett samhälle som bygger på rättvisa, omtanke och medmänsklighet och vi gör skillnad! En röst på Vänsterpartiet innebär mer pengar till välfärd och en välskött ekonomi!
I Fagersta hade Vänsterpartiet länge fyra till fem procent av rösterna, tills de lyckades förklara för folk vad de ville, nu har de femtiofem procent och har haft ensam majoritet sedan 1998.

Jag tror att vi alla är trötta på slöseriet med våra skattepengar och försämringarna inom vård, skola och omsorg. När det svenska folket får veta vad Vänsterpartiet vill och kan så tror jag att vi kommer att se samma utveckling i hela landet. I kommuner, landsting och riksdag kommer Vänsterpartiet att fortsätta att växa och se till att vi bygger vårt samhälle på rättvisa, omtanke och medmänsklighet!

Karin Kers

ordförande
 i Vänsterpartiet Rättvik

Kopiera länk