artikel

Stöd till Kommunals arbetare och för en bättre välfärd!

I tidningen har vi kunnat läsa om vårdens ansträngningar och personalens allt högre arbetsbelastning.
Personal som blöder näsblod av stress på arbetsplatsen, vikarieanskaffning som är undermålig och återkommande brist på resurser för vårdtagare.

Det hela är ett politiskt misslyckande av flera orsaker.
Samtidigt som borgarna sänkt skatten med cirka 140 miljarder kronor så har statsbidragen till kommunerna endast ökat med 5,2 miljarder. Borgarnas skattesänkningar är alltså 27 gånger så stora som deras välfärdssatsningar.

Vi ska också komma ihåg att varje år så dränerar riskkapitalbolagen vår gemensamma välfärd på omkring 8 miljarder kronor, så egentligen kan vi helt sudda ut de ”välfärdssatsningar” som regeringen gjort eftersom mer pengar plockas ut i privat vinst!!

Politiskt vill Vänsterpartiet förbjuda vinstintressen i gemensam välfärd.
Anledningen är enkel.
Våra pengar, dina och mina, ska inte garantera finansintressen en god avkastning.
Den gemensamma välfärden är till för oss, såväl när vi är friska som när vi blir sjuka.
Och med det en garanti för ALLA, oavsett inkomst.
Vi vill också öka statsbidragen till kommuner och landsting.

6-timmars arbetsdag är ett av Vänsterpartiets långsiktiga förslag till en jämnare arbetsbelastning och fördelning av jobb.

Det finns en rad samhällsekonomiska fördelar med en arbetstidsförkortning: fler kan försörja sig på arbete, vi får mindre sjukskrivningstal, fler som orkar jobba till pension och många, framförallt kvinnor, som jobbar deltid kan gå upp till heltid.

Ska vi kunna upprätthålla en välfärd där de som arbetar inte ska behöva slita sig sönder och samman måste vi lägga om våra politiska prioriteringar.
Stressen, näsblödandet och det omänskliga arbetstempot får de anställda i vården betala för när borgerligheten sänker skatten för de allra mest välbeställda.

Vi vill därmed uttrycka vårt stöd till Kommunals arbetare och för en bättre välfärd!

Styrelsen för Vänsterpartiet i Borlänge 2013

Kopiera länk