artikel

Valmanifest 2014

Vänsterpartiet är inte till salu
Det innebär att vi går till val på egna meriter och egen politik.
En röst på Vänsterpartiet i Borlänge är en röst för solidarisk finansierad välfärd i offentlig regi, vilket är rena motsatsen till dagens privatiseringar där våra gemensamma medel hamnar i någon annans plånbok.
Vi prioriterar välfärdsområderna vård, skola och omsorg.
Det kan innebära att mer iögonfallande och tillfälligt populära satsningar får stå tillbaka.

Vi granskar och tar ansvar
Borlänge kommun får ingen ordning på sin driftekonomi trots hög kommunalskatt och otaliga besparingar.
Vänsterpartiet har under flera år begärt en oberoende granskning för att hitta de rätta verktygen för att hejda pengaflödet.
Varje skattekrona ska hanteras på bästa sätt och användas till Borlängebornas fördel.

Öppenhet
Vänsterpartiet i Borlänge har regelbundna möten som är öppna för allmänheten.
Det innebär att du som Borlängebo kan komma på våra möten utan att vara medlem i Vänsterpartiet, och kan därmed diskutera direkt om Vänsterpartiets ställningstaganden och prioriteringar i kommunpolitiken.

Barn och ungas rättigheter
FN:s konvention om barn- och ungas rättigheter, Barnkonventionen, ska genomsyra alla kommunpolitiska beslut.
Så bygger vi ett hälsosammare och mjukare Borlänge för framtiden.

Att bli äldre i Borlänge
Att bli äldre är ingen sjukdom.
Och när det uppstår ett omsorgsbehov ska det inte vara omgärdat av oro och besvärligheter för den behövande.
Resurser för hemtjänst och särskilt boende skall ordnas på bästa sätt inom lagstadgad handläggningstid.
God omsorg kräver kompetens hos personal och ledning, rätt bemanning, anpassade lokaler och hög trivselfaktor.

Ett hållbart Borlänge
Borlänge var en känt för sina miljöambitioner och sitt framgångsrika miljöarbete.
Tyvärr tycks ambitionsnivån sjunkit betänkligt rent politiskt, och istället har andra mer vidlyftiga satsningar gjorts.
Vänsterpartiet vill åter prioritera tidigare mål och miljöarbete.
Ny teknik, nya ambitioner och en tydlig politisk miljönämnd möjliggör detta.

Makt eller opposition
Att ingå i en politisk majoritet i en kommun har ett värde för Vänsterpartiet om det innebär förverkligande av våra idéer och ambitioner.
Vi är medvetna om kompromisser och praktiskt förhållningssätt kan behövas i en majoritetsställning med andra partier.
Däremot kommer vi aldrig garantera, eller acceptera, något annat partis traditionella maktutövande.
Vi vill bygga ett bättre Borlänge.

Vårt parti, vår politik
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti, med en ekologisk grund.
Som demokrater och humanister värnar vi insikten om alla människors lika värde.
Därmed hör rättigheter, skyldigheter, rättvisa, solidaritet och jämställdhet ihop, och kan beskrivas genom meningen:
”Var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”.

Vänsterpartiet vinner valet 2014:

  • 6 timmars arbetsdag
  • Nolltaxa i den kommunala Musikskolan
  • Oberoende granskning av kommunens ekonomi och organisation
Kopiera länk