artikel

Pressmeddelande 7 augusti 2014

Ombyggnationen av Borlänge Centrum/Borganäsvägen har drabbat många näringsidkare.
Otillgänglighet genom buller/arbeten och omläggning av gatubeläggning har enligt uppgift drastiskt minskat kundtillströmningen och därmed också dagskassorna.

Borlängevänstern värnar ett levande centrum och månar om både företagare och aktiva arbetstagare i vår gamla stadskärna.
Vi föreslår därför att en pott på 2 miljoner kronor avsätts från Borlänge kommun i avsikt att kompensera för nämnt inkomstbortfall.

Lämpligen så att ett regelverk för detta upprättas i ett samrådsförfarande mellan Borlänge kommun, Centrumföreningen och enskilda näringsidkare som önskar kompensation.

Leif Lindström (v) Gruppledare
Sebastian Nilsson (v) Ordförande

Kopiera länk