artikel

Vår politik på andra språk – our politic in 12 other languages

Hej!
Nu finns Vänsterpartiets valprogram på lätt svenska och 12 andra språk.

Now you can read our party program in English and 12 other languages.
Click on the image below and follow the link:

lätt_svenska

Valprogrammet är digitalt och kan läsas direkt på datorn här:
Valprogram

Kopiera länk