artikel

Vänsterpartiet har nya ledamöter i Borlänge kommuns nämnder

Vänsterpartiet i Borlänge har gjort fyllnadsval i politiska nämnder och kommunala bolag i Borlänge kommun.
Valens uppkomst är att 4 ledamöter avsagt sig uppdrag pga flytt och personliga skäl.

– Valberedningen var väl förbered och haft god dialog med de som avsagt sig uppdragen, säger Vänsterpartiets gruppledare i Borlänge Rikard Rudolfsson.

Valberedningens förslag togs i sin helhet och nya namn för Vänsterpartiet är bl a Carl Delbom, Dhifon Sheik Ali, Carin Kaddik och Ulrica Persson.

– Det känns roligt med både föryngring och kul att nya politiska förmågor ges utrymme, säger Sebastian Nilsson, ordförande för Vänsterpartiet Borlänge, som ersätts i Barn- och bildningsnämnden av styrelsekollegan Jerk Pros.

Efter mötet med Vänsterpartiet i Borlänge den 12 september 2016 fastställdes följande val:

Barn- och bildningsnämnden:
Jerk Pros (ordinarie)
Per Larsson (ersättare)

Byggnadsnämnden:
Ulrica Persson (ersättare)

Omsorgsnämnden:
Conny Kans (ordinarie)
Dhifon Sheik Ali (ersättare)

Arbetsmarknads- och socialnämnden:
Maude Nordfeldt-Holmqvist (ordinarie)

Fritidsnämnden:
Carin Kaddik (ordinarie)
Carl Delbom (ersättare)

Maserhallen AB:
Dhifon Sheik Ali (ordinarie)

Efter omröstning i Borlänges Kommunfullmäktige den 20 september 2016 är de nya ledamöterna och ersättarna fastställda.

Vi önskar alla nya och gamla förtroendevalda ett varmt välkomnade till era politiska uppdrag.

Kopiera länk