artikel

Besök av Maja Gilbert – landstingsråd

På medlemsmötet måndag den 13  mars besöker landstingsrådet
Maja Gilbert (V) Borlängevänsterns medlemmar.

Mötet börjar kl.18.00 och är endast för Vänsterpartiet Borlänges medlemmar.

Vill du bli medlem i Borlängevänstern?
Klicka här!

Välkomna!

Kopiera länk