artikel

Möte om lokaltrafiksituationen i Borlänge

MÅNDAG DEN 3 APRIL KL.18.00

Den senaste tiden har busschaufförernas arbetsmiljösituation bitvis varit allt annat än bra.
Därför anordnar vi ett möte dit chaufförer och allmänhet är välkomna.
Vad är det egentligen som händer?
Vad kan göras för att förbättra situationen?
Vilken roll och vilket ansvar har kommunen?
Leif Lindström, ordförande i kommunens serviceutskott medverkar.


Välkomna!

Kopiera länk