artikel

Valplattform 2018

I samband med 1 maj presenterar vi Borlängevänsterns valplattform 2018!

Valplattformen innehåller urval av de politiska förslag vi lägger i Borlänge.
En röst på Vänsterpartiet kommer innebära ett mer jämlikt och jämställt Borlänge.

Vår politiska plattform, som är socialism med feministisk, ekologisk och antirasistisk grund, återspeglas i valplattformen 2018. 

Bostäder är för Vänsterparti inte bara att bygga fler, utan ställa sig frågan hur vi ska leva, bo och verka i Borlänge.
Fler boendeformer, hållbart byggande och levnadsvillkor är i valplattformen ihopkopplade.

Barnfattigdom är starkt kopplat till människors social situation. I Borlänge kommer vi jobba för politiska förändringar som bryter barnfattigdomen och ger fler samma möjligheter.

Folkhälsa är en klassfråga och återspeglas i hur vi mår, men också hur vi kan påverka vår livssituation.
Ökad jämställdhet och jämlikhet måste till för att Borlängeborna ska kunna leva ett helt liv, varje dag.

Arbetsliv är starkt kopplat till ökad jämställdhet och jämlikhet.
6 timmars arbetsdag inom välfärden är ett politiskt mål.
Ett annat politisk mål är att få fler människor i arbete, och jobb till unga.

Skolan och förskolan behöver mer resurser för att kunna återupprätta den jämlika och sammanhållna skolan.
Skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter.

LÄS HELA VALPLATTFORMEN HÄR!

 

Kopiera länk