artikel

Valet 2018 har avslutats

 

Valet är över och de sista resultaten av röstningen kommer presenteras under veckan.

På riksplanet nådde Vänsterpartiet en ökning som på många sätt pekar ut en ny vänsterriktning och längtan i svensk politik av mer socialism, feminism, ekologism och antirasism.

I Borlänge kommer resultaten bli fortsatt 4 mandat, eventuellt 5, efter rösträkningarna till Kommunfullmäktige.
En ny majoritet ska formas och förhandlas fram.

Vi har alla bidrag på vårt sätt i valrörelsen och jag tycker vi har gjort oerhört mycket bra. Och oerhört mycket rätt!

Vi kommer fortsätta enträget jobba för ett rättvisare samhälle, ett solidariskt samhälle, utan inskränkningar på människors rättigheter och för mer vänsterpolitik i Borlänge!

Ett bevis på att detta lyckas är den stadigt stigande medlemsökningen och engagemanget från våra medlemmar!

Stort tack för allt stöd och uppmuntran under valrörelsen och jättekul att så många valt att engagera sig i vårt arbete – tillsammans kommer vi föra Vänsterpartiet framåt!

Rikard Rudolfsson
Ordförande
Vänsterpartiet Borlänge


#V2018

Kopiera länk