artikel

Föreläsning om det interreligiösa rådet

Tomas Axelson berättar om det interreligiösa rådet

”Borlänge kommun bedriver idag ett övergripande arbete för att främja social hållbarhet, demokrati, inkluderande medborgarskap och en interkulturell utveckling i lokalsamhället. Borlänge kommun har också under 2016 antagit en lokal handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande miljöer som ett led i Nationella samordnaren uppmaning till samtliga kommuner i Sverige att skapa lokala handlingsplaner. I denna handlingsplan finns inrättandet av ett Interreligiöst råd som en strategisk åtgärd. Forskningsprojektet avser följa inrättandet av och det initiala arbetet i ett interreligiöst råd.”

Vänsterpartiet Borlänge bjuder in till ett föredrag av Tomas Axelson, universitetslektor i religionsvetenskap med medieinriktning vid Högskolan Dalarna.

Han kommer berätta om sitt forskningsprojekt kring det interreligiösa rådet i Borlänge kommun.

Fri entré

VÄLKOMNA!

I samarbete med ABF

Kopiera länk