artikel

Utlys klimatnödläge i Borlänge

Därför vill vi utlysa klimatnödläge i Borlänge!

Borlänge säger sig ha ambitionen att utvecklas till en hållbar kommun, men utmaningarna vi står inför gällande klimatomställningarna är så stora och brådskande att vi tyvärr ännu inte kan säga att vi gör det som krävs.

I Parisavtalet 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen bör begränsas till max 1,5 grader. I nuläget tyder ingenting på att detta mål kommer att nås. Istället är vi på väg mot en katastrofal uppvärmning på mellan 3 och 5 grader.

Även vid en begränsad uppvärmning står Borlänge inför ett nödläge. Utifrån forskning på vad konsekvenserna av den globala uppvärmningen skulle bli kan vi räkna med att:

Översvämningar, ras, skred och erosion ökar.

Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag kommer att försämras, vilket kräver insatser för att upprätthålla en god dricksvattenkvalitet. I värsta fall försvinner dricksvattenkvaliteten helt.

Det varmare klimatet påverkar hälsan och leder till fler dödsfall på grund av värmeböljor och ökad smittspridning.

De biologiska mångfalden utplånas.

Lantbruk och skogsnäring slås ut.

I hundratals städer och länder världen över har man utlyst ett klimatnödläge, och för en tid sedan blev Storbritannien först med att låta parlamentet göra det.

Det lokala arbetet i klimatfrågorna kommer ha en allt mer betydande roll för att hantera den globala krisen. Och spannet är stor där allt ifrån lokal försörjning av mat och vatten till lokalekonomiska analyser behöver göras. Devisen är ”tänk globalt – agera lokalt” och där måste Borlänge kommun måste bära upp sitt ansvar – inte bara som förvaltning med interna miljöpolicys och strategier – utan lokal förankring och bättre samspel med folkrörelser och civilsamhälle.

Detta skulle vid kris och katastrof ge stora fördelar för Borlänge kommun om klimatkrisen hanteras redan idag utifrån det faktum vad det är – nämligen en kris!

Barn och unga och berövas rätten till en framtid som tidigare generationer fått uppleva.
Ofta utpekas den enskilde individen att ensam behöva bära ansvaret för konsekvenserna de globala katastroferna som klimatförändringarna medför. Och visst kan vi göra medvetna val.

Men varken barn, unga eller vanligt folk har valt den utveckling som sker – det har skapats av världsledare, multinationella företag och storkapitalet!
Och då är det inget hot – utan ett faktum – att vi måste agera med de lokal resurser och politiska verktyg vi har för att kunna vända trenden och skapa en bättre framtid.

Den 27 september samlas människor runt om i världen i en global klimatstrejk!
Unga människor skolstrejkar för sin – och deras barns – framtid!
Svik inte dom!

LÄS MOTIONEN HÄR!

Rikard Rudolfsson
Gruppledare Vänsterpartiet Borlänge

Kopiera länk