artikel

Vänsterpartiet Borlänge har en ny styrelse

På årsmötet den 12 februari 2020 valde Vänsterpartiet Borlänge följande styrelse

Rikard Rudolfsson
Ordförande

Lena Klarström
Vice ordförande

Tyra Vidlund Bjurman
Kassör

Margareta Spåmans Öst
Sekreterare

Henrik Bergfeldt
Ledamot

Matts Hammarqvis
Suppleant

Valida Cicen
Suppleant

Per Larsson
Suppleant

 

Kopiera länk