artikel

Måndagsmöte och Coronavirus

Folkhälsomyndigheten har gått ut med information att det är en mycket hög risk för samhällsspridning av Corona viruset i Sverige.

Vi kommer fortlöpande följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer därför INTE ställa in kommande måndagsmöten och planerade kulturprogram på Vänsterhörnet.

Så på måndag den 16/3 2020 är det måndagsmöte som vanligt kl.18.00.

Om någon ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten gällande offentliga sammankomster kommer oss till handa ska vi följa den.

Men det är ändå viktigt att alla tar ett eget ansvar för att undvika spridning!

  • Har man varit i ett riskområde, visa hänsyn och stanna hemma i två veckor och följ informationen från Folkhälsomyndigheten!
  • Får du förkylningssymptom så stanna hemma och kontakta 1177 för eventuella frågor.
  • På Vänsterhörnet finns rena handdukar och tvål på toaletten. Tänk på att tvätta händerna med tvål och vatten regelbundet och att inte ta dig i ansiktet.

Vänligen visa hänsyn mot alla och följ de riktlinjer vi har!

Kopiera länk