artikel

Ge våra ungdomar skollunch

När gymnasieskolorna upphör med sin fysiska undervisning sätts vissa elever i en svår situation.

Rädda barnen rapporterade 2018 att 18,7% av barn i Borlänge kommun lever i ekonomiskt utsatta hushåll. För vissa av våra gymnasieelever kan alltså skollunchen vara dagens enda ordentliga måltid.

Vänsterpartiet i Borlänge vill att kommunen ser till att alla gymnasieelever som nu studerar på distans garanteras ett välbalanserat och nyttigt mål mat om dagen.

Andra dalakommuner så som Rättvik har redan löst detta, Borlänge måste göra samma sak!

Kopiera länk