artikel

En omstart för Borlänge – strategisk plan 2022

Här nedanför kan man läsa Vänsterpartiets förslag till

MOTVERKA KLASSAMHÄLLET

ÖKA JÄMLIKHETEN – EN OMSTART FÖR BORLÄNGE!

Punkter Vänsterpartiet trycker på är b l a:

 • MOTVERKA KLASSAMHÄLLET
 • BRYT BOSTADSSEGREGATIONEN
 • JOBB
 • EN SKOLA FÖR ALLA
 • OMSORGEN
 • KLIMAT OCH MILJÖ

Prioriterade områden för kommunstyrelsen:

 • Avsluta LOV-utredningen inom omsorgen i Borlänge kommun
 • Avveckla näringslivskontoret
 • Pausar planerna på det tilltänkta kulturhuset i Galaxen
  Överlåter ansvaret för flygplatsen Dala Airport till Region Dalarna
 • Skapa ett grönt råd i samverkan med civilsamhället och folkrörelser
 • Noll tolerans mot barnfattigdom i Borlänge
 • Gör en oberoende utredning av kommunens hantering och ansvar gällande COVID-19
 • Skapa samarbete med fler närliggande kommuner gällande platser på korttidsboenden
 • Avskaffa de aktiva skolvalen i Borlänge kommun
 • Inför medborgarbudget i Borlänge kommun
 • Arbeta sektorsövergripande med måluppfyllelse enligt AGENDA 2030
 • Gör kollektivtrafiken mer tillgänglig och utreda kostnadsmodellen

Hela den strategiska planen kan du läsa här:
STRATEGISK PLAN 2022

Kopiera länk