• Hem
  • Röd Feminism
sida

Röd Feminism

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti!

Det betyder att vi vill att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter och möjligheter.
Vår feministiska politik genomsyrar alla våra politiska förslag och syftar till att vi ska uppnå jämställdhet.
För jämställdhet är inte något som kommer av sig självt.
För att vi ska få ett jämställt samhälle krävs politisk vilja och konkreta förslag.
Feministisk förändring är fullt nödvändig och fullt möjlig.
Gemensam kvinnokamp har gett oss rösträtt, aborträtt och sexuella rättigheter.
Runt om i landet har vi vänsterpartister gått från ord till handling.

Läs mer här!

Kopiera länk